Voor verwijzers

Verwijzen

U kunt uw patiënt telefonisch, per post of per e-mail naar Psychologiepraktijk Heijnen verwijzen.

U kunt ook uw patiënt laten aanmelden via het aanmeldingsformulier.

Opvolging

Nadat de patiënt zich heeft aangemeld volgt zo snel als mogelijk de intakefase en eventuele diagnostiek. De resultaten hiervan en het bijbehorend behandelplan ontvangt u (bij toestemming voor gegevensuitwisseling) per brief. Ook over het verdere verloop en afsluiting ontvangt u informatie per brief. Wij stimuleren daarnaast ook overleg, indien wenselijk, telefonisch te voeren.

Minimale eisen voor de verwijsbrief

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen)
  • Naam en functie van de verwijzer
  • AGB-code van de verwijzer
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum)
  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan.  Dat hoeft niet met een DSM-IV code, maar het mag wel
  • Verwijzing voor een behandeling in de generalistische basis-ggz of verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde ggz