Uw privacy

De AVG bevat nieuwe en strengere regels ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Het gaat zowel om gegevens die wij van patiënten registreren, maar ook om gegevens van bijvoorbeeld personeel.

Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat wij vanaf 25 mei 2018 moeten kunnen aantonen dat wij op een juiste manier met persoonsgegevens omgaan. In de volgende bijlage kunt u ons privacy beleid nalezen.