Kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut van Psychologiepraktijk Heijnen is goedgekeurd en derhalve openbaar. U kunt deze hier downloaden.

knowledge-1052010_1920